Algemene Voorwaarden


Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.


1. Gebruik van de website


1.1. Deze website wordt aangeboden voor informatieve doeleinden. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.


1.2. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen.


2. Intellectueel eigendom


2.1. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audio en video, zijn eigendom van [naam van je bedrijf] of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.


2.2. Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te kopiƫren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen, overdragen, afgeleide werken te maken of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [naam van je bedrijf].


3. Contactformulier en gegevensverwerking


3.1. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op deze website, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte informatie mogen verzamelen en verwerken om te reageren op uw verzoek.


3.2. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij vereist door de wet of om onze rechten te beschermen.


3.3. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van de informatie die u via

het internet verstuurt niet volledig garanderen.


4. Beperking van aansprakelijkheid


4.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan.


5. Toepasselijk recht


5.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van NEDERLAND van toepassing.


6. Contactgegevens


6.1. Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via marco@zelfverdedigingsport.nl